Taiteellisissa koulutuksissa ja musiikin alalla työllistyminen ja työura saattavat joskus mietityttää. Suomessa musiikinala työllistää arvioiden mukaan noin 30 000 ihmistä sekä koko- että osa-aikaisesti ja…