Yhä harvemmat enää valitsevat lukiossa pitkää matematiikkaa, mutta tämä saattaa kuitenkin olla virhe. Tilastoja katsoessa pitkä matematiikka nimittäin osoittaa vahvasti paikkaa korkeakoulussa. Vaikka näiden kahden yhteys ei aina olekaan aivan selvä, niin pitkän matematiikan opiskelijat päätyvat melkein poikkeuksetta korkeakouluopintojen pariin. Pitkän matematiikan opetus on Suomessa onneksi korkealla tasolla, ja siihen voi tarvittaessa saada myös tukiopetusta. Jos pohdit valintaa pitkän ja lyhyen matematiikan välillä kannattaa ottaa huomioon seuraavat tekijät:

  • Oletko oikeasti kiinnostunut pitkästä matematiikasta? Oma motivaatio on yllättävän tärkeä tekijä opiskelussa, joten on hyvä miettiä, kiinnostaako pitkä matematiikka oikeasti. Jos se kiinnostaa, niin sitten se kannattaa ihan ehdottomasti valita, mutta jos omaa motivaatiota ei ole yhtään matematiikan opiskeluun saattaa se muodostua liian haastavaksi ja turhauttavaksi. Kaikkea voi kuitenkin kokeilla, eikä se varmasti mene hukkaan.
  • Onko sinulla taitoja matematiikan suhteen? Jos sinulla on taitoja matematiikassa, kannattaa ehdottomasti valita pitkä matematiikka. Matemaattinen osaaminen toki paranee harjoittelulla, mutta toiset ovat kuitenkin luontaisesti taitavampia kuin toiset – tällainen osaaminen kannattaa aina hyödyntää ja viedä omaa osaamistaan vieläkin pidemmälle.
  • Mitkä muut oppiaineet kiinnostavat? Kannattaa miettiä myös, millaisista muista aineista ollaan kiinnostuneita, sillä matematiikan voi yhdistää monien eri opintojen kanssa. Esimerkiksi fysiikassa ja kemiassa on ehdottomasti hyötyä matematiikasta, mutta myös yhteiskunnallisissa aineissa tarvitaan esimerkiksi tilastotieteitä, jotka pohjaavat matematiikkaan. On siis hyvä miettiä aina myös kokonaisuutta, ja pohtia, minkälainen matematiikan asema on siinä. Lähes poikkeuksetta matematiikasta on hyötyä!
  • Millaisiin jatko-opintoihin aiot suunnata? Jos mielessä on vaikkapa lääketieteellinen tai psykologian opinnot, on täysin selvää, että pitkästä matematiikasta on hyötyä, ja osin sen osaaminen on jopa pakollista. Kannattaa siis jo lukiossa miettiä, mitkä alat saattaisivat olla itselleen mielenkiintoisia, vaikka varsinaiset valinnat tehdäänkin vasta myöhemmin. Valintojen tekeminen alkaa kuitenkin yleensä jo lukiossa.
  • Milloin pitkää matematiikkaa ei kannata valita? Jos lukiossa matematiikan kokeista tulee pelkkää nelosta, eikä homma yhtään kiinnosta, kannattaa harkita suorittavansa vain lyhyen matematiikan. Väkisin ei kannata mitään tehdä, ja meidät on kaikki luotu erilaisiksi, joten joiltakin pitkän matematiikan opiskelu vaatisi yksinkertaisesti aivan liikaa ponnistelua. Kannattaa siis aina miettiä myös omaa kapasiteettia!

Pitkä matematiikka pitää joka tapauksessa oven auki monelle alalle tulevaisuudessa, joten jos rahkeita riittää yhtään sen opiskeluun, kannattaa valita pitkä matematiikka lukiossa. Siitä ei koskaan ole haittaa, ja se saattaa myöhemmin osoittautua yhdeksi elämäsi parhaista päätöksistä. Siksi ei yhtään kannata väheksyä tämän päätöksen tekemistä – se saattaa olla yllättävän keskeisessä asemassa tulevaisuuden uraa ajatellessa.