Taiteellisissa koulutuksissa ja musiikin alalla työllistyminen ja työura saattavat joskus mietityttää. Suomessa musiikinala työllistää arvioiden mukaan noin 30 000 ihmistä sekä koko- että osa-aikaisesti ja osin myös satunnaisesti. Moni tekee töitä projektipohjaisesti, eikä vakipaikan saaminen ole yhtä varmaa kuin monilla muilla perinteisimmillä aloilla. Musiikin parissa työskentelevät niin musiikin tekijät kuin esittäjät sekä tuotannon että koulutuksen tehtävissä. Kun miettii Suomen kokoa, niin ala on itseasiassa yllättävän elinvoimainen. Alalla työllistyminen ei ole varmimmasta päästä, mutta silti työpaikkoja on varsin monipuolisesti. Vakituisia työpaikkoja löytyy esimerkiksi studioista, levy-yhtiöistä, oppilaitoksista, erilaisista järjestöistä, taidehallinnosta ja tapahtumajärjestäjiltä. Suurimmaksi osaksi alan työt ovat kuitenkin projektiluontoisia sekä keikkatöitä.

Ammattimuusikoita Suomessa on noin 5000. Iso osa heistä toimii freelancer-pohjalta, ja osa on sivutoimisia tai harrastajia. Lisäksi alalla on tuottajia, sanoittajia, säveltäjiä, sovittajia, opettajia, kustantajia ja äänittäjiä. Monella on musiikin parissa työskentelyn lisäksi jokin toinen työ, koska musiikki ei välttämättä työllistä täysipäiväisesti. Alalla on myös työttömyyttä ja töiden riittämättömyyttä. Töitä saattaa joskus olla hyvin epätasaisesti, sillä joillekin kausille saattaa olla esimerkiksi enemmän keikkaa tai tuotantoa. Lisäksi työllisyyteen vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne, joka on viime vuosina puhuttanut Suomessa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa esimerkiksi kuluttajakäyttäytymiseen sekä julkisen rahoituksen saamiseen, joten nämä tekijät näkyvät musiikkialalla.

Kannattaako lähteä musiikinalan opintoihin?

Vaikka alan työllisyys saattaa joskus vaikuttaa epävarmalta, harva katuu lähtiessään tämän alan opintoihin. Musiikin alan opinnot sekä sen parissa työskentely antaa yleensä paljon, ja usein ihmiset lähtevät alalle intohimosta musiikkiin tai sen tekemiseen. Eli vaikka työllisyys ei ole aina täysin varmaa ja alaan saattaa liittyä tiettyä epävakautta, ovat musiikin parissa työskentevät usein melko tyytyväisiä, koska he pääsevät tekemään sitä, mitä rakastavat. Siksi työllisyystilanne ei ole ainoa tekijä, joka määrittää tietylle alalle hakeutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että unelmatyö on paljon enemmänkin kuin vain varma työllisyys. Musiikkiala myös elää paljon, joten myös mahdollisuuksia tulee paljon. Moni on myös optimisten tulevaisuuden suhteen, sillä suomalainen musiikkiala on viime vuosina on ollut varsinaisessa murroksessa.