Yliopisto-opinnoista on moninaista hyötyä. Vaikka opinnot eivät suoraan tähtäisikään mihinkään ammattiin, saa näistä opinnoista sellaisia valmiuksia, jotka ovat usein täysin vailla vertaansa. Opiskelija oppii erilaisia taitoja, saa tiettyjä valmiuksia ja lopulta pää on täynnä tietoa. Tiedon määrä ei välttämättä ole niinkään se oleellinen seikka, vaan etenkin se merkitsee, että yliopisto-opinnoissa opitaan, miten tietoa hankitaan ja toisaalta pystytään yhdistämään ja prosessoimaan suuriakin asiakokonaisuuksia. Lukemisesta ja kirjoittamisesta on paljon hyötyä, ja lopulta voidaan toimia hyvin monenlaisissa ammateissa ja asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa opetellaan myös tutkimuksen tekemistä esimerkiksi metodologisien opintojen ja opinnäytetöiden parissa. Vaikka suurimmasta osasta ei koskaan tule tutkijoita, on tallaisesta systemaattisestä työskentelystä todella paljon hyötyä myöhemmin.

Yliopisto-opinnot vaativat yleensä todella itsenäistä työskentelyotetta, joten tämä on omiaan valmentamaan opiskelijoita työelämään. Moni väittää, ettei yliopistossa opi tarpeeksi käytännön taitoja, mutta tämän tyyppiset opinnot antavat kuitenkin valmiuksia ottaa haltuun monenlaisia asiantuntijatehtäviä aihealueen mukaan. Toki tarvitaan myös itse työelämän kokemusta, mutta yliopisto-opinnot antavat kuitenkin sellaisia eväitä, joita ei muualta saa. Opiskelija kerää usein myös syvälaatuista tietoa ja ymmärrystä opiskelemistaan aiheista, ja siksi yliopistotutkinnot ovat edelleen kovaa valuuttaa työelämässä. Opinnot avartavat myös omaa maailmaa – esimerkiksi Helsingin Sanomien lukeminen voi olla erilaista, kun pohjalla on laajempaa ymmärrystä erilaisista ilmiöistä. Yliopisto-opinnot antavat erilaiset lasit katsoa maailmaa riippuen siitä, minkälaisista opinnoista on kysymys.