Musiikin opiskelu vaatii aika paljon sitoutuneisuutta opiskeluun. Käytännössä koululla vietetään myös paljon aikaa, ja joskus itsenäinen työskentely on vähäisempää. Lähiopetus ja yhdessä työskentely korostuvat musiikin opiskelussa. Opintoja ei esimerkiksi välttämättä ole mahdollista tehdä etänä. Lukemista ja kirjoittamista on musiikin opinnoissa vähemmän, hieman alasta riippuen, ja kyse on paljon käytännön tekemisestä. Varsinkin ne, jotka tähtäävät ammattimuusikon ammattiin seuraavat sellaisia opinoja, joissa soitetaan ja lauletaan paljon sekä järjestetään erilaisia esiintymisiä. Toisaalta esimerkiksi musiikin tuottamisen aloilla teoriaa on enemmän. Varsinainen musiikkitiede keskittyy enemmän myös teoreettisiin opintoihin, vaikka monet opiskelijat laulavat ja soittavat näiden teoreettisten opintojen lisäksi.

Myös esiintymistaitojen harjoittelu on tärkeää. Useat taiteelliset opintosuuntaukset järjestävät erilaisia yleisötapahtumia ja esityksiä, musiikilliset oppilaitokset mukaan lukien. Jos taas opinnot ovat luonteeltaan enemmän teoreettisia, kuten vaikkapa musiikkiteknologian kohdalla, voidaan opinnoissa hyödyntää myös verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Usein oppilaat pääsevät kuitenkin mukaan moniin käytännön projekteihin, jotka ovat omiaan valmistamaan opiskelijoita tulevaan työelämään, joka on usein oppilaan eduksi.

Musiikin parissa opiskelu harvoin on mitään yksin puurtamista ja monelle opiskelijalle se on jopa elämän parasta aikaa, kun omia taitoja päästään kehittämään monipuolisesti ja omat mielenkiinnon kohteet ja lahjat alkavat tulla selkeämmin esille. Monelle opiskelijalle musiikki on kaikki kaikessa, joten motivaatio opiskeluun on korkealla tasolla.