Yliopistojen yhteydessä puhutaan aina myös ylioppilaskunnasta. Ylioppilaskunta on opiskelijoiden yhteisön yhteinen järjestö. Esimerkiksi Helsingissä ylioppilaskunta toimii nimellä HYY (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta) ja Turussa nimeltä TYY (Turun yliopiston ylioppilaskunta). Jokaisella yliopistolla on siis oma ylioppilaskuntansa, ja niillä on yliopistoissa usein monia tärkeitä toimintoja. Ensinnäkin ylioppilaskunnan tehtävänä on luoda yhteisöllisyyttä oppilaiden välillä, joten siksi ne järjestävät esimerkiksi monenlaisia tapahtumia. Lisäksi laajempana tavoitteena on edistää opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. He pyrkivät esimerkiksi valvomaan opiskelijoiden etua ja hyvinvointia. Ylioppilaskunnat ovat olleet aktiivisia yhteiskunnassa etenkin silloin, kun ollaan puhuttu opintotukien leikkaamisesta. Kannattaa aina tutustua omaan paikalliseen ylioppilaskuntaan oli se sitten HYY tai joku muu.

Vuosikymmenten aikana ylioppilaskuntien voima ja vaikutus on usein kasvanut. Käytännössä toimintaa pyörittää itse opiskelijat, ja näissä järjestöissä toimiminen voi antaa arvokasta kokemusta myös opiskelijoille. Ylioppilaskunnat haluavat pitää myös huolta, että paikallinen yliopisto on mahdollisimman hyvä paikka opiskella, joten he ovat erityisen hyvin tietoisia oman yliopistonsa asioista laajemman yhteiskunnallisen kontekstin lisäksi. Siten ylioppilaskunnilla on myös tärkeä tehtävä oppilaiden ja yhteiskunnan välissä. Käytännössä jokainen maksaa maksun ollakseen ylioppilaskunnan jäsen. Joskus tämä saattaa tuntua oudolta, mutta kannattaa huomata, että ilman ylioppilaskuntia opiskelijoilla ei olisi esimerkiksi omaa terveydenhuoltoa. Ylioppilaskunnan kautta opiskelijat saavat siis monenlaisia etuja, ja heidän tärkein tehtävänsä on valvoa oppilaiden etuja.