Matematiikan opiskelu vaatii usein paljon pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällisyyttä. Laskemaan oppii lopulta vain laskemalla, ja oikotietä onneen ei välttämättä ole. Se kuitenkin maksaa palkkansa jo opiskeluaikana, kun omat taidot kehittyvät. Viimeistään työelämässä huomataan, kuinka arvokas ammatti onkaan kyseessä, sillä matemaatikon työ on yleensä todella arvostettua. Hyvistä työpaikoista ei välttämättä tarvitse edes kilpailla niin paljon, koska matemaatikkoja tarvitaan monessa. Ilman pohjaa matematiikan opintoihin ei kuitenkaan voi lähteä, vaan osaamisen rakentaminen on aloitettava jo lukiossa. Ainakin Helsingissä matemaattisluonnontieteelliseen tiedekuntaan pääsee pelkästään arvosanoilla. Siten pitkän matemaatikon valitseminen lukiossa voi olla todella hyvä idea, vaikka sen opiskelu saattaa joskus vaatia paljon sinnikkyyttä. Osa opiskelijoista saattaa aluksi suunnitella pääaineen vaihtoa, mutta moni myös jää matematiikan pariin. Kun pohjatyö on tehty hyvin, on soveltamismahdollisuuksia melkein loputtomasti.

Opiskelu saattaa alussa haastaa

Varsinkin alussa opiskelut saattavat tuntua jopa melko haastavilta. Ero esimerkiksi lukiossa opiskeluun saattaa olla merkittävä, ja se tulee monelle yllätyksenä. Lukiossa matematiikan opiskelu on yleensä hyvin lähellä todellisuutta, mutta yliopiston puolella mennään aivan toiselle tasolla etenkin teoreettisten opintojen puolella. Matemaattiset ajatusmallit voi kuitenkin ottaa haltuun harjoittelemalla. Ongelmat kannattaa yleensä purkaa osiin, ja ratkaista ne asia kerrallaan. Haastavuuden lisäksi ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen on todella palkitsevaa. Työelämässä pitkäjänteisyydestä ja kärsivällisyydestä on myös todella paljon hyötyä, sillä usein asioita ei voi ratkaista kerralla.

Palkinnot tulevat myöhemmin

Kuten sanottu matemaatikkoja tarvitaan työelämässä paljon. Lisäksi kyseessä on todella arvostettu ammatti. Matemaatikkoja ei todellakaan ole liikaa, ja hyvän työpaikan löytäminen ei välttämättä ole ollenkaan vaikeaa, sillä kilpailua ei välttämättä juurikaan ole. Alun haasteet kannattaa siis selvittää kunnialla, sillä hieman myöhemmin se todellakin maksaa palkkansa. Kaikki matemaatikot eivät myöskään ole mitään nörttejä, vaan monet päätyvät erittäin vuorovaikutteisiin töihin. Esimerkiksi vakuutus- ja finanssialalla tarvitaan paljon matematiikan ammattilaisia.

Vaikka matematiikan opiskelu saattaa joskus vaikuttaa kuin nörtin toiminnalta, niin lopulta moni päätyy todella mielenkiintoisiin tehtäviin työelämässä. Matematiikan opinnoista valmistuneet sijoittuvat todella laajalle sektorille työelämässä, ja valinnanvaraa riittää. Matemaatikkojen parissa on todella vähän työttömyyttä, ja työllistyminen on todella varmaa. Lisäksi matemaatikoilla on mahdollisuus päästä käsiksi hyvään palkkatasoon, ja se myös nousee ajan kanssa. Töitä riittää niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Näistä työpaikoista ei myöskään usein karsita, sillä tällaista osaamista ei voida jättää pois. Suurin osa työpaikoista on kuitenkin yritysmaailmassa, varsinkin jos ei päädytä opetuksen tai tutkimuksen pariin.

Monipuolisuus yllättää usein opiskelijan. Matemaatikot pääsevät käyttämään omaa osaamistaan helposti niin halutessaan, ja työ on usein hyvin käytännön läheistä. Usein viimeistään työelämässä päästään käytännönläheisiin tehtäviin, vaikka opinnot saattavatkin joskus olla hyvin teoreettisia. Vankan teoriapohjan rakentamisesta on kuitenkin hyötyä, ja palaset loksahtavat paikoilleen. Moni kiittelee opintojaan myöhemmin, vaikka joskus ne saattavat tuntua haastavilta. Käytännön kokemusta voi kuitenkin pyrkiä hankkimaan jo opiskeluaikana, sillä tämä tuo usein elävyyttä opintoihin. Tylsään opiskeluun ei tarvitse tyytyä, vaan opiskelijalla on paljon mahdollisuuksia tehdä omista opinnoistaan oman näköisiä valitsemalla mieleisiä erikoistumisvaihtoehtoja sekä ottaa ohjelmaansa erilaisia opintokokonaisuuksia.