Matematiikkaa tarvitaan moneen, eikä sen opiskelusta koskaan ole haittaa. Lisäksi matematiikkaa on kaikkialla ympärillämme niin arjessa kuin työssä. Tärkeää on ainakin aluksi sitoa matematiikka käytäntöön, mikä usein helpottaa oppimista. Esimerkiksi lukiossa oppilailla saattaa olla haasteita motivoitua matematiikan opiskeluun, sillä laskuista ja kaavoista ei välttämättä suoraan tule esille se, miten niitä voitaisiin hyödyntää tosielämässä. Matematiikka saattaa toki tuntua todella vaikealta ja teoreettiselta, mutta kun siihen päästään kunnolla sisälle, saattaa homma alkaa vaikuttaa itseasiassa jopa todella mielenkiintoiselta. Matematiikka on siitä kiitollinen aine, että se kumuloituu. Uusi tieto kasvaa siis aina vanhan päälle, joten homma helpottuu ajan kanssa.

Matematiikasta on aina hyötyä

Matematiikan opinnoista on aina hyötyä. Matemaattisen ajattelukyvyn kehittyminen tuo mukanaan itse asiassa todella monia etuja. Loogisen päättelykyvyn harjoittaminen auttaa ratkomaan monenlaisia ongelmia jopa ihan arkipäiväisissä asioissa: esimerkiksi leivonnassa tarvitaan matematiikka oikeiden suhteiden löytämiseksi eri ainesten välillä. Matematiikka voi siis olla hyvin teoreettista ja toisaalta matematiikkaa on jokapäiväisessä käytössä, vaikka sitä ei aina tule ajatelluksi.

Monien eri alojen osaajat tarvitsevat matematiikkaa: niin graafiset suunnittelijat kuin sairaanhoitajat hyödyntävät työssään myös matemaattisia opintoja. Moni saattaa lukiossa kuvitella, ettei koskaan tule tarvitsemaan pitkää matematiikkaa, mutta sitten käykin toisin.

Osaaminen laskussa mutta kysyntä kasvaa

<p>Suomessa ollaan oltu huolissaan matemaattisen osaamisen laskusta. Tämä johtuu osiltaan siitä, että moni ei ymmärrä, kuinka paljon matematiikkaa oikeastaan tarvitaan. Koululaisten ja opiskelijoiden kiinnostus matematiikkaa kohtaan ei ole huipussaan, sillä se koetaan vaikeana ja liian haastavana. Suomi on viime vuosiin mennessä silti pärjännyt varsin hyvin kansainvälisissä vertailuissa, mutta jotakin on tehtävä, jos tämä trendi jatkuu.

Silti matematiikan osaamiselle on paljon tulevaisuuden tarvetta. Kysyntä saattaa olla myös kasvussa. Vaikka esimerkiksi tietokoneistumisen vuoksi ihmiset saattavat kuvitella, ettei matemaattista osaamista enää tarvita, mutta asia saattaa itse asiassa olla juuri toisinpäin: yhteiskunta on yhä enemmän myös matematisoitumassa, eivätkä koneet voi hoitaa kaikkea. Asiantuntijat sanovat, että on tärkeää, että myös ihmisymmärrys siitä, mitä esimerkiksi koneet tekevät, pysyy korkealla – on tärkeää ymmärtää, mitä koneet ja laitteet ympärillämme tekevät, sillä mikään on ei lopulta kokonaan voi korvata ihmisaivoja.

Kysyntää on etenkin korkeakouluosaajille. Jos siis matematiikka yhtään kiinnostaa voidaan sanoa, että kyseessä on todellinen tulvaisuuden ala, jossa mahdollisuuksia on loputtomasti. Pitkän matematiikan ja matemaattisten opintojen parissa toimiminen voi olla todella hyvä päätös, joka saattaa johtaa todella mielenkiintoiselle uralle tai vähintään avartaa käsitystä ympäristömme toiminnasta – matemaattiset mallit ja laskut eivät ole siis vain teoreettisia, vaan monilla niistä on käytännön vastine ihan silmiemme edessä. Matematiikka on siis siinä mielessä mielenkiintoinen aine, että ainakin soveltavan matematiikan voi aina sitoa todelliseen maailmaan.