Matemaatikot päätyvät usein töihin yhteiskunnan eri sektoreille. Periaatteessa ei ole olemassa yhtä ja oikeaa ammattia, vaan matematiikoita tarvitaan monenlaisissa töissä. Jos ajatellaan vaikka yhteiskunnan eri sektoreita kuten ruokatuotantoa ja vaikkapa energiantuotantoa, tarvitaan niissä kaikessa matemaattista osaamista. Jonkun täytyy laatia kaavat ja tehdä tarvittavat laskelmat, jotta esimerkiksi tehdasta voidaan pyörittää. Matematiikan lisäksi saatetaan toki tarvita myös jotakin muuta erityisosaamista.

Tietojen käsittely on toinen kuuma ala nykyään. Tietojen käsittelyä voi opiskella sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa, joten on selvää, että näitä osaajia tarvitaan yhteiskunnassa ja työelämässä runsaasti. Informaatioteknologian lisääntyessä ja monen asian tietokoneistuminen tarvitsee edelleen työvoimaa, eivätkä koneet voi hoitaa ihan kaikkea esimerkiksi koodaamisessa.

Matematiikan lisäksi omia opintojaan voi täydentää muunlaisella osaamisella. Esimerkiksi Jyväskylän matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelija voi täydentää opintojaan IT-tiedekunnassa. Moni matematiikka opiskeleva päätyy informaatioteknologian pariin. Jotkut taas saattavat kiinnostua opettamisesta ja haluavat myös hankkia tähän varsinaisen pätevyyden. Jos opettajan ura kiinnostaa omiin opintoihin kannattaa lisätä sellaisia opintoja, joita tarvitaan opettajan pätevyyden saamiseen. Monessa yliopistossa on erilaisia vaihtoehtoja pedagogisten opintojen suorittamiseen – näin voi tehdä esimerkiksi opettajankoululaitoksilla tai ammattikorkeakouluissa. Yliopistojen lisäksi kannattaa tutustua myös eri ammattikorkeakouluihin, koska myös niillä riittää paljon tarjottavaa.

Matemaattisesta tutkinnosta on siis moneen, eikä oman urapolun tarvitse olla alusta saakka selvillä, vaan se voi rakentua ajan kanssa, kun omat mielenkiinnon kohteet tarkentuvat.