Varsinaiset matemaattiset tieteet ovat yliopistoilla ympäri Suomen yhdessä luonnontieteiden kanssa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kyse on niin sanotuista eksakteista tieteistä, joissa asiat ovat hyvin mitattavissa. Lisäksi matematiikka on universaalia, eli esimerkiksi laskut ja kaavat ei muutu paikasta toiseen. Myös tilastotiede liittyy läheisesti matemaattisiin aineisiin. Yhdessä nämä tarjoavat opiskelijalle kattavan matemaattisten tieteiden perusosaamisen sekä mahdollisuuden syventää osaamistaan erilaisilla sektoreilla, kuten eri matematiikan osa-alueilla, tilastotieteessä sekä toisaalta opettamisen ja matematiikan soveltamisen parissa. Kyseessä voi siis olla todella monipuolinen opintojen kokonaisuus. Lisäksi matematiikkaa opiskellaan yliopistoilla yli eri tieteen rajojen, koska monet eri tieteenalat tarvitsevat matematiikkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monella opiskelijalla saattaa olla matematiikka tai tilastotiede sivuaineena tiedekunnasta riippumatta.

Erilaisia matematiikan osa-alueita

Matematiikassa ja tilastotieteessä on paljon erilaisia osa-alueita. Matematiikan sekä toisaalta soveltavan matematiikan keskeisimpiä osa-alueita ovat esimerkiksi teoreettinen tietojenkäsittelytiede, analyysi, optimointi ja matemaattinen mallintaminen. Opinnot voivat siis olla joko teoreettisia tai soveltavia, ja niitä voidaan myös yhdistää keskenään. Tilastotieteen puolella taas voidaan taas rakentaa latenttisia muuttujamalleja tai käsitellä makro- ja rahoitusekonometrian teemoja.

Etenkin tilastotiede on laajalle levinnyt eri tieteenaloille, sillä sitä tarvitaan usein osana tutkimusta niin ihmis- kuin yhteiskuntatieteissä. Monissa opinto-ohjelmissa tilastotieteen peruskurssi on jopa pakollisena kurssina osana perustutkintoa. Matematiikka voidaan siis soveltaa monilla eri aloilla, ja sitä myös tarvitaan osana muuta tutkimusta. Matematiikkaa ei siis välttämättä tarvitse opiskella pääaineena, vaan se voi olla täydentämässä muita opintoja. Matematiikka on oleellinen osa monen aineen opintoja matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Myös tietojenkäsittelytiede hyödyntää paljon matematiikkaa. Käytännössä matematiikan soveltamisalat ovat loputtomat, eikä yhteiskunta pyörisi ilman matemaattista osaamista. Melkein kuka tahansa voi siis yhdistää matemaattisia opintoja omaan opintosuunnitelmaansa.